Kadiri Brahmotsavam 2019

Kadiri Brahmotsavam 2019 Date, Vahanam details, Timings

Date Day Vahanam / Pooja Details
15 Mar 2019 Friday Ankurarpanam
16 Mar 2019 Saturday Kalyanotsavam (Dwajarohanam)
17 Mar 2019 Sunday Hamsa Vahanam
18 Mar 2019 Monday Simha Vahanam
19 Mar 2019 Tuesday Hanumantha Vahanam
20 Mar 2019 Wednesday Brahma Garuda Seva
21 Mar 2019 Thursday Sesha Vahana Seva
22 Mar 2019 Friday Surya Prabha, Chandra Prabha
23 Mar 2019 Saturday Mohini Utsavam
24 Mar 2019 Sunday Praja Garuda Utsavam
25 Mar 2019 Monday Gaja Vahanam
26 Mar 2019 Tuesday Brahma Rathotsavam (Theru)
27 Mar 2019 Wednesday Aswa Vahanam
28 Mar 2019 Thursday Theerthavadhi Dwaja Avaraohanam (Evening Hours)
29 Mar 2019 Friday Pushpa Yagotsavam

Arjitha Sevas may not be performed on these special days.

Kadiri Brahmotsavam 2019 History

2 comments

  1. Which time start brahma rathostavam