Kanchipuram Varadaraja Perumal Brahmotsavam

Kanchipuram Varadaraja Perumal Brahmotsavam

Kanchipuram Varadaraja Perumal Brahmotsavam 2016 Schedule

Brahmotsavam Starting Date: 19 May 2016

Ending Date: 28 May 2016

Date Morning Event Evening Event
19 May 2016 Thanga Sapparam Simha Vahanam
20 May 2016 Hamsa Vahanam Surya Prabha Vahanam
21 May 2016 Garuda Vahana Seva

Gopuram Darshan

Hanumantha Vahanam
22 May 2016 Sesha Vahanam Chandra Prabha Vahanam
23 May 2016 Thanga Pallaki Seva Yali Vahanam
24 May 2016 Thanga Sapparam Gaja Vahanam
25 May 2016 Rathotsavam
26 May 2016 Thottil Thirumanjanama Aswa Vahanam
27 May 2016 Theerthavari

Almel Pallaki Seva

Punya Koti Vimana
28 May 2016 Dwadasa Aradhanam Dwaja avarohanam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: