Kanchipuram Varadaraja Perumal Brahmotsavam

Kanchipuram Varadaraja Perumal Brahmotsavam 2016 Schedule

Brahmotsavam Starting Date: 19 May 2016

Ending Date: 28 May 2016

DateMorning EventEvening Event
19 May 2016Thanga SapparamSimha Vahanam
20 May 2016Hamsa VahanamSurya Prabha Vahanam
21 May 2016Garuda Vahana Seva

 

Gopuram Darshan

Hanumantha Vahanam
22 May 2016Sesha VahanamChandra Prabha Vahanam
23 May 2016Thanga Pallaki SevaYali Vahanam
24 May 2016Thanga SapparamGaja Vahanam
25 May 2016Rathotsavam 
26 May 2016Thottil ThirumanjanamaAswa Vahanam
27 May 2016Theerthavari

 

Almel Pallaki Seva

Punya Koti Vimana
28 May 2016Dwadasa AradhanamDwaja avarohanam

Darshan waiting time: 60 – 90 mins.