Kanipakam Temple News

Kanipakam Brahmotsavam 2017

Kanipakam Brahmotsavam 2017 Kanipakam Brahmotsavam 2017 Schedule, Date and Timings, Darshan and Pooja details. Thur S.No Date Day Time Vahanam/ Utsavam 1 25-08-17 Vinayaka Chaviti Morning Abhishekam Night Gramotsavam 2 26-08-17 Saturday Morning Dwajarohanam Day Time Abhishekam Night Hamsa Vahanam 3 27-08-17 Sunday Morning Abhishekam Night Nemali Vahanam 4 28-08-17 …

Read More »

Kanipakam Brahmotsavam 2016

Kanipakam Brahmotsavam 2016 Kanipakam Brahmotsavam 2016 Schedule, Vahanam Timings, and Darshan details. S.No Date Day Time Vahanam/ Utsavam 1 05-09-16 Vinayaka Chaviti Morning Abhishekam Night Gramotsavam 2 06-09-16 Tuesday Morning Dwajarohanam Day Time Abhishekam Night Hamsa Vahanam 3 07-09-16 Wednesday Morning Abhishekam Night Nemali Vahanam 4 08-09-16 Thursday Morning Abhishekam …

Read More »