Appalayagunta Temple Darshan Timings

Appalayagunta Temple Darshan Timings, Temple opening and Closing Hours

Darshan Dress code: Any decent outfit.

Expected Darshan Duration

Day Darshan Duration
Monday 15 to 20 mins
Tuesday 10 to 15 mins
Wednesday 10 to 15 mins
Thursday 10 to 15 mins
Friday 15 to 20 mins
Saturday 30 to 45 mins
Sunday 30 to 45 mins

Appalayagunta Temple Darshan Timings from Sunday to Thursday

Timings Darshan
8.00 am to 10.15 am Sarva Darshan
11.00 am to 5.15 pm Sarva Darshan
6.00 pm to 7.15 pm Sarva Darshan

Appalayagunta Temple Darshan Timings on Friday

Timings Darshan
10.00 am to 10.15 am Sarva Darshan
11.00 am to 5.15 pm Sarva Darshan
6.00 pm to 7.15 pm Sarva Darshan

Appalayagunta Temple Darshan Timings on Saturday

Timings Darshan
8.10 am to 10.15 am Sarva Darshan
11.00 am to 6.00 pm Sarva Darshan
6.45 pm to 8.00 pm Sarva Darshan

Appalayagunta Temple Timings from Sunday to Thursday

Timings Seva
5.45 am to 6.15 am Suprabatham
6.15 am to 6.45 am Viswaroopa Darshan
6.45 am to 7.30 am Thomala, Koluvu, Archana
7.30 am to 8.00 am First Bell
8.00 am to 10.15 am Sarva Darshan
10.15 am to 11.00 am Suddhi, Second Bell
11.00 am to 5.15 pm Sarva Darshan
5.15 pm to 6.00 pm Suddhi, Nigh Kainkaryam
6.00 pm to 7.15 pm Sarva Darshan
7.15 pm to 7.45 pm Sallimpu and Suddhi
7.45 pm to 8.00 pm Ekantha Seva

Appalayagunta Temple Timings on Friday

Timings Seva
5.00 am to 5.20 am Suprabatham
5.20 am to 5.30 am Viswaroopa Darshan
5.30 am to 6.15 am Thomala, Koluvu, Archana
6.15 am to 6.45 am First Bell
6.45 am to 7.00 am Sallimpu
7.00 am to 8.00 am Abhishekam
8.00 am to 8.30 am Sri Padmavathi Amma Abhishekam
8.30 am to 9.00 am Sri Andal Amma Abhishekam
9.00 am to 9.45 am Alankarana
9.45 am to 10.00 am Special Bell
10.00 am to 10.15 am Sarva Darshan
10.15 am to 11.00 am Suddhi, Second Bell
11.00 am to 5.15 pm Sarva Darshan
5.15 pm to 5.30 pm Suddhi
5.30 pm to 6.00 pm Night Bell
6.00 pm to 7.15 pm Sarva Darshan
7.15 pm to 7.45 pm Suddhi
7.45 pm to 8.00 pm Ekantha Seva

Appalayagunta Temple Timings on Saturday

Timings Seva
5.00 am to 5.30 am Suprabatham
5.30 am to 6.15 am Viswaroopa Darshan
6.15 am to 7.00 am Suddhi, Thomala, Koluvu, Archana and Nithya Homam
7.00 am to 7.30 am Archana Anantara Darshan (No Theertham and Satari)
7.30 am to 7.45 am Suddhi
7.45 am to 8.15 am First Bell
8.15 am to 10.15 am Sarva Darshan
10.15 am to 11.00 am Sudhi, Second Bell
11.00 am to 6.00 pm Sarva Darshan
3.30 pm to 4.00 pm Utsavarlu Venchepu to Tiruchi Samarpana
4.00 pm to 5.00 pm Unjal Seva
5.00 pm to 6.00 pm Tirucchi Tiruveedhi Utsavam
6.00 pm to 6.45 pm Suddhi, Night Kainkaryam
6.45 pm to 8.00 pm Sarva Darshan
8.00 pm to 8.30 pm Sallimpu and Suddhi
8.30 pm to 9.00 pm Ekantha Seva