Tirumala March month Events

Tirumala March month Events

Tirumala March month Events, Dates

S.No Date Festival/ Seva details
1 1st Mar Kumaradhara Mukkoti, Holi festival
2 3rd Mar Sri Lakshmi Jayanti
3 14th Mar Sri Tallapaka Annamachary 545th Vardhanti
4 15th Mar Maha Shiva Ratri
5 17th Mar Sarva Amavasya
6 18th Mar Sri Vilambi Nama samvatsaram Ugadi Asthanam
7 20th Mar Matsya Jayanthi
8 25th Mar Sri Rama Navami
9 26th Mar Sri Dharmaraja Dashami-Sri Rama Pattabhisekham at Srivari Temple
10 27th Mar Sarva Ekadasi
11 28th Mar- 31st Mar Srivari Vasantotsavams
12 31st Mar Tumburu Theertha Mukkoti