Tirupati Balaji Temple Current Darshan Timings

Tirupati Balaji Temple Current Darshan Timings

Tirupati Balaji Temple Current Darshan Timings. Rooms allotment waiting time will be 2 hours 45 mins. Seva tickets availability status for tomorrow’s darshan.

3rd Feb Darshan waiting time

Tirupati Balaji Temple Current Darshan Timings , Crowd is minimal. Darshan is Maha Laghu Today.

Morning Hours Darshan waiting Time

S.No Darshan Type Compartments Occupied Darshan Time
1 Sarva Darshan (Free Darshan) 4 hours
2 Divya Darshan ( By Walk To Tirumala) 2 hours
3 Supadam Darshan 2 hours 15 mins
4 Rs.300 ticket Darshan 1 hours 30 mins

Evening Hours Darshan waiting Time, from 5 pm.

S.No Darshan Type Compartments Occupied Darshan Time
1 Sarva Darshan (Free Darshan) 5 hours
2 Divya Darshan ( By Walk To Tirumala) 3 hours
3 Supadam Darshan Closed after 5 pm. It is only SD seva ticket holder
4 Rs.300 ticket Darshan 1 hours 45 mins

For Tirupati Darshan Packages, Please call @ +91 93 93 93 9150

4th Feb expected Darshan time

Darshan line will be turned at the very first entrance door ( Jaya Vijaya doors). Darshan will be in two lines from golden gopuram entrance, this is arrangement is made to accommodate 60,000+ pilgrims daily darshan.

S.No Darshan Type Compartments Occupied Darshan Time
1 Sarva Darshan (Free Darshan) 5 – 6 hours
2 Divya Darshan ( By Walk To Tirumala) 3 – hours
3 Supadam Darshan 2 hours 15 mins
4 Rs.300 ticket Darshan 1 hours 45 mins

Darshan Dress code

  1. Dress Code for Men: Pancha, Dhoti/ Kurta,Pyjama.
  2. Dress Code for Female: Saree with blouse/ Punjabi Dress with Dupatta / Chudidhar with Dupatta/ Half saree.

Rooms allotment Counters in Tirumala

Sri Padmavathi Guest House ,  Sri Venkateswara Guest House/ MBC 34  and CRO General Office

Free Rooms 11
Rs. 50 8
Rs. 100 0
Rs. 500 9

SriVari Arjitha Seva Tickets

Arjitha Brahmotsavam , Arjitha Vasanthotsavam and Sahasra Deepalankara Seva tickets are available for current booking Today. 

For any queries on Tirupati Balaji Temple Current Darshan Timings, Rooms availability and Arijtha Sevas availability, Please leave your comment below.
Darshan News is posted above after checking with devotees who comes out from Darshan Line. Rooms availability is from display at CRO office Tirumala.

4 comments

  1. ವಿ ರಾವ್

    ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುಮಲ, ಆ ಪ್ರ. ಮಾನ್ಯರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬಿ ಪರಮಳ ಇವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಮಲೇಶ ನ ದಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಮನವಿ, ಇವರು ಟಿಟಿಡಿ ದಾಸ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಶಕ್ತ ರಾದ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆಗುವದಿಲ್ಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಶಕ್ತ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ, ಕಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲು ಮನವಿ, ವಯಸ್ಸು 46, ಪರಿಮಳ, ವಿರಾವ್ 51 ,///*9113853325/9880299213

Leave a Reply

Your email address will not be published.