Tag Archives: where to keep my laptop in tirumala during darshan

Tirupati Darshan Timings

Tirupati Darshan Timings

Tirupati Darshan Timings. Tirumala Darshan and Sevas and Temple activities. S.NoTimingsDetails102:30 am- 03:00 amSuprabhatha Seva203:30 am – 04:00 amThomala Seva (Ekantham)304:00 am – 04:15 amKoluvu and Panchaga Sravanam (Ekantham)404:15 am – 05:00 amFirst Archana, Sahasranamarchana (Ekantham)506:00 am – 07:00 amVisesha Puja, Astadala Pada Padmaradhanamu, Sahasrakalasabhishekam, Tiruppavada607:00 am – 07:30 amSuddhi …

Read More »