Tag Archives: Varadaraja Perumal brahmotsavam timings

Varadaraja Perumal brahmotsavam

Varadaraja Perumal brahmotsavam

Varadaraja Perumal Brahmotsavam 2017 date and timings DateMorning EventEvening Event6th Jun 2017Thanga SapparamSimha Vahanam7th Jun 2017Hamsa VahanamSurya Prabha Vahanam8th Jun 2017Garuda Vahana Seva   Gopuram Darshan Hanumantha Vahanam9th Jun 2017Sesha VahanamChandra Prabha Vahanam10th Jun 2017Thanga Pallaki SevaYali Vahanam11th Jun 2017Thanga SapparamGaja Vahanam12th Jun 2017Rathotsavam 13th Jun 2017Thottil ThirumanjanamaAswa Vahanam14th Jun 2017Theerthavari …

Read More »