Tag Archives: Thirukadaiyur Shastiapthapoorthi Cost

Thirukadaiyur Shastiapthapoorthi

Thirukadaiyur Shastiapthapoorthi

Thirukadaiyur Shastiapthapoorthi Cost, Online Booking DayPooja ListDay 1Shobana Nandi Aanukgne Vigneswara Pooja Maha Sankalpam Acharya Varnam Punyaha Vajanam 11 Kalasa Prathista and Pooja Devatha Avahanam Mahanyasa Japam and Rudra Japam – 11 Brahmin Athmartha Siva Linga Abhishekam Ashtanga Namaskaram Agni Karyam Rudra Homam Vasodha Pooranhuthi Deeparadhana Mantra Pushpa Teertha Abhishekam AsirvadamDay 2  Gaja Pooja Go Pooja  (Cow) Maha Sankalpam Vigneswara Pooja Acharya Varnam Punyaha Vajanam 16 Kalasa Prathista and Pooja Devatha Avahanam Mahanyasa Japam and Rudra Japam …

Read More »