Tag Archives: Sholingur Pooja Dress Code

Sholingur Pooja Timings

Sholingur Pooja Timings

Sholingur Pooja Timings, Ticket Cost, Pooja procedure S.NoPooja detailsTicket Cost1Puspangi Seva SannidhiRs. 5002Narasimhar Sandhana KapuRs. 2003Anjaneyar Sandhana KapuRs. 2004Manjal KapuRs. 755Ear BoringRs. 256Hair RemovingRs. 106Punyavachana KattanamRs. 27Padi Pooja for Narasimhar Hill and Anjaneyar HillRs. 10008Thiru Kalyana Utsavam during Panguni Uthiram 9Iyappasi Month last Friday Thirukalyana UtsavamRs. 375010Narasimhar Hill, Devi Amiradhavalli (Friday …

Read More »