Tag Archives: Shanta Durga Jatara dates

Shanta Durga Festivals

Shanta Durga Festivals

Shanta Durga Festivals, Date and Timings, Jatara starting dates. MonthFestival detailsChaitra1.      Vasant utsav   2.      Shree Ram Navami. Vaishak1.      Akshaytritiya Lalkhi utsavJeyshat1.      Shree Laxminarayan Pratishan utsavBhadrapad1.      Muktabharani Rath utsav   2.      Anant Rath utsav Ashwin1.      Navratri utsav   2.      Dassera 3.      Kojagiri 4.      Lalkhi 5.      Deepavali utsav Lalkhi Karthik1.      Tulsi …

Read More »