Tag Archives: Arasavalli Temple Darshan Timings

Arasavalli Temple Timings

Arasavalli Temple Timings

Arasavalli Temple Timings Arasavalli Temple Timings – Darshan and Pooja details S.No Timings Seva/Poojas 1 4:00 am Suprabhatha Seva 2 500 am ¬†Ushakalarchana 3 6:00 am Mangala Harathi, Darshan 4 8:30 am-11:00 am Archana (Arjitham) 5 12:30 pm -1:00 pm Mahabhoga Nivedana 6 2:00 pm-3:30 pm Pavalimpu Seva 7 3:30 …

Read More »